вуглефікація

вуглефікація
углефикация - coаlification - *Inkohlung, Kohlenbildung, Kohlung - природний процес структурно-молекулярного перетворення (метаморфізації) органічної речовини вугілля під впливом високого тиску та температур. В. - фаза вуглеутворення, в якій похований в надрах Землі торф послідовно перетворюється (за відповідних умов) спочатку в буре, потім в кам’яне вугілля і антрацит. При цьому підвищується вміст вуглецю, знижується вихід летких речовин, збільшується відбивна здатність геліфікованих компонентів. Виділяють 2 стадії В.: діагенез і метаморфізм вугілля. У стадії діагенезу завершуються гуміфікація рослинного матеріалу, старіння і затвердіння колоїдів, відбуваються дегідратація, виділення газів та ін. діагенетич. перетворення органіч. і мінеральних компонентів, складається петрографіч. склад вугілля. Подальший метаморфізм вугілля - сукупність фізико-механіч. процесів, зумовлених тривалим впливом підвищених температур і тиску при зануренні вугленосних товщ у надра Землі, приводить до структурно-молекулярного перетворення мікрокомпонентів вугілля та істотних змін їх хім. складу і фіз. властивостей. За сукупністю осн. показників складу і властивостей виділяють 3 ступені В.: нижчий (буровугільний), середній (кам.-вуг.) і вищий (антрацитовий). Ступінь В. вугілля відображає його геологічний вік. "Наймолодше" в геологічному відношенні - буре вугілля, "найстаріше" - антрацит. Імовірно, що швидкість вказаного занурення визначає своєрідні властивості вугілля сердньої стадії вуглефікції. У загальному безперервному і безповоротному процесі В. провідним її показником є послідовне наростання в елементному складі кількості органіч. речовин вугілля, відносного вмісту вуглецю, зниження вмісту кисню, а на вищих стадіях В. - водню і азоту. З підвищенням ступеня В. зростають блиск і відбивна здатність вугілля, оптич. анізотропія, мікротвердість, змінюються мікрокрихкість, тріщинуватість, люмінесценція, густина органіч. маси, гідрофільність, теплопровідність, електрич. властивості, швидкість проходження ультразвуку, спікливість, теплота згоряння. Від ступеня В. залежать: хім. склад, фіз. і технол. властивості вугілля, які визначають можливі і найбільш раціональні напрями його використання.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "вуглефікація" в других словарях:

  • вітриніту група — витринита группа vitrinites Vitrinitgruppe група мікрокомпонентів викопного вугілля (мацералів), що ідентифікується при петрографічних дослідженнях вугілля під мікроскопом; включає мацерали, які розрізняються за оптичними властивостями: кольору,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • елементний склад вугілля — элементный состав угля elementary composition of coal Kohlenzusammensetzung, Elementarzusammensetzung von Kohle xарактеризується наявністю та кількістю хімічних елементів, які входять до складу вугілля. Е.с.в. визначають шляхом елементного… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля викопне — уголь ископаемый fossil coal (mineral) fossile Kohle тверда горюча копалина органічного походження. Утворилося переважно з рослинних решток. Колір від бурого до чорного. Густина 0,92…1,7, твердість 1…3. Виділяють гумоліти (вугілля кам’яне,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вихід летких речовин — выход летучих веществ yield of volatiles Gehalt an flülchtigen Bestandteilen показник якості та структурних особливостей твердих горючих копалин (ТГК), що враховується при визначенні їх раціонального пром. використання. Характеризує кількість… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вугілля буре — уголь бурый brown coal Braunkohle тверда горюча корисна копалина, нижчий член вуглефікаційного ряду вугілля викопного, гіпотетично перехідна форма від торфу до вугілля кам’яного. Колір від світло бурого до чорного. Теплота згоряння горючої маси… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглеутворення — углеобразование coalification *Kohlenbildund послідовне перетворення відмерлих рослин у вугілля викопне. У загальному процесі В. виділяють дві фази: торфоутворення і вуглефікацію. Ідеальним середовищем торфоутворення були болота з водою,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглетворення — углеобразование coalification *Kohlenbildund послідовне перетворення відмерлих рослин у вугілля викопне. У загальному процесі В. виділяють дві фази: торфоутворення і вуглефікацію. Ідеальним середовищем торфоутворення були болота з водою,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • газонафтоутворення — газонефтеобразование gas and petroleum generation *Erdöl und Gasbildung трансформація органічної речовини, пов язана з процесом літогенезу вмісних порід. Включає стадії: седиментогенез, діагенез і катагенез. Седиментогенез (початкова стадія)… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • відновленість вугілля викопного — восстановленность угля ископаемого умовний термін для позначення генетичних типів вугілля: a genetic type – слабко (мало) відновленого і відновленого a reduced (r) and low reduced (lr), які характеризуються різними властивостями вітриніту і… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • альгініт — альгинит alginite Alginit – мацерал, який за оптичними та хімічними властивостями належить до групи ліптиніту. Характерний або основний мацерал сапропелітів. За походженням – це нижчі рослини, мікроскопічні колонії водоростей (зелені,… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»